Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Två händer håller om en gravidmage

Preeklampsi (Havandeskapsförgiftning)

Vad är preeklampsi?

Preeklampsi är en graviditetskomplikation där den blivande mamman får högtblodtryck och äggvita i urinen. 

Vad beror preeklampsi på?

Orsaken är inte riktigt klarlagd. Forskning tyder på att ämnen från moderkakan påverkar små blodkärl i mammans kropp, bland annat i njurarna.

Vem får preeklampsi?

Cirka 5 % av gravida får sjukdomen, och risken är störst i första graviditeten. Risken ökar om man haft det i en tidigare graviditet, om man är överviktig eller har en annan samtidig åkomma såsom t ex. diabetes, högt blodtryck innan graviditeten, eller en njursjukdom.

Varför är det så viktigt att kontrollera mamma och foster vid preeklampsi?

I de flesta fall är det ett tillstånd som har en mindre påverkan på mor och barn. Men ett fåtal av mammorna kan utveckla en allvarlig form av preeklapsi. Det kan inebära kraftigt förhöjt blodtryck, påverkan på lever eller andra organ. Detta kan i sin tur leda till en försämrad funktion av moderkakan vilket kan hämma barnets tillväxt. I vissa fall är det angeläget att sätta igång födseln före beräknat datum.

Vilka är symptomen på preeklampsi?

  • Svår huvudvärk som inte släpper efter värktabletter (paracetamol)
  • Smärta i bukens övre del
  • Symtom från ögonen (ögonflimmer eller känslighet för ljus)
  • Allmän sjukdomskänsla
  • Plötsligt ökad svullnad i ansikte, händer och fötter

Om något av dessa symtom förekommer är det viktigt att kontakta din barnmorskemottagning eller sjukhus för rådgivning och bedömning.

Vad kan sjukvården göra åt preeklampsi?

Det enda som gör att preeklampsin försvinner är att barnet föds. Fram till dess att barnet föds så kontroleras du och ditt barn på mödravården eller specialistmödravården. Att behandla blodtrycket är viktigt för mammans hälsa, men ett normalt blodtryck innebär inte att preeklampsin i sig är botad. Efter förlossningen går en preeklampsi ofta snabbt över, men det kan ta ett par dygn efter födseln tills det vänder.

Vilka kontroller görs?

Om ett högt blodtryck elller preeklapsi upptäcks vid ett rutinbesök behöver extrakontroller göras. Vilka kontroller som görs avgörs från fall till fall, och beror på graden av preeklampsi och hur långt gången graviditeten är. 

Kontrollerna kan bestå av:

  • Blodtryckskontroller
  • Kontroll av äggvita i urinen
  • Blodprover
  • Registrering av barnets hjärtaktivitet (CTG)
  • Ultraljud för att avgöra barnets tillväxt