Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Latensfas - din tid för förberedelse

Lilleba Anckers, barnmorska, och Rozet Cavas, undersköterska, på BB Södertälje berättar mer om den förberedande fasen av din förlossning, Latensfasen. Vad är det för fas? Och vad kan du göra under den tiden?