Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Första kontakten

Denna film ersätter de föreläsningar som vanligtvis hålls på BB Södertälje för dig som är gravid och ska föda hos oss. Här svarar Lilleba Anckers, barnmorska, och Rozet Cavas, undersköterska, på vanliga frågor inför en förlossning. Hur lång är en förlossning? Vad är skillnaden på förvärkar och värkar? Och när ska jag ringa och komma in till Förlossningen?