Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Blåstömningssvårigheter efter förlossning

Vid svårigheter att tömma urinblåsan finns risk att urinblåsan blir överfylld och uttänjd. Det vill man undvika för att inte urinblåsan ska ta skada. Svårighet att tömma urinblå-san är oftast ett övergående besvär som upphör inom ett par dagar efter förlossningen. För ett fåtal kan svårighet att tömma urinblåsan kvarstå längre tid.

Varför blir det så?

Det kan bero på flera olika saker, t ex:

 • Svullnad i underlivet
 • Smärta pga bristning eller stygn
 • Ryggbedövning under förlossning
 • Påverkan på känselnerverna

Vad kan göras för att förebygga?

 • Undvik att dricka stora mängder vätska direkt efter födseln då förmågan att kissa fortfa-rande kan vara något nedsatt. Den nedsatta funktionen kan vara upp till 6-10 timmar efter en förlossning, beroende på förlossningssätt och om du haft ryggbedövning.
 • För att undvika att blåsan överfylls är det viktigt att regelbundet tömma urinblåsan, minst var 4:e timme
 • Så snart du känner dig kissnödig ska du försöka kissa. Det kan underlätta om du ser till att ha lugn och ro och är väl smärtlindrad.
 • Direkt efter att du kissat ska du kontakta avdelningens personal så att man kan göra en kontroll av att du tömt blåsan tillräckligt. Kontakta personalen även om du inte kunde kissa alls och fortfarande känner dig kissnödig.
 • Kontrollen görs vanligen genom att man via urinröret för in en tunn kateter till urinblåsan så att eventuell kvarvarande urinmängd töms ut. Innan katetern förs in får du bedövning med en gel i urinröret.

När kan man avsluta kontrollerna?

 • Kontrollerna avslutas när du kan kissa normalt; dvs du känner av att du är kissnödig, du kissar med kraftig stråle och det finns inte någon större mängd urin kvar i urinblåsan efter att du kissat.
 • I undantagsfall kan man behöva ha en kateter som sitter kvar i urinblåsan och samla upp urinen i en påse, t ex om det är alltför smärtsamt att genomföra kontrolltappningar. Kate-tern brukar då tas bort efter 1-2 dagar. Man behöver inte stanna kvar på BB bara för att man fått en kvarliggande urinkateter. Istället kan man få komma tillbaka på ett återbesök för att ta bort katetern.
 • Om du har några frågor kan du ställa dem till personalen på avdelningen. Om du har frå-gor eller upplever att du får svårt att tömma urinblåsan efter att du gått hem kan du vända dig till din BB-avdelning.