Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Familjens checklista

Information till dig innan hemgång

Checklistan är en hjälp för att veta vad som är extra viktig för dig som nybliven förälder. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du går hem. Mer information får du via:

 • Broschyren ”Den första tiden”
 • Amningsfilm
 • Webbsidan 1177.se för information och film om bland annat att bli förälder, amning och att sköta/ta hand om ett nyfött barn
 • Barnmorskor finns tillgängliga dygnet runt på BB. De följer upp och svarar gärna på frågor och funderingar

Kvinnan

 • Blödning
 • Urin/avföring
 • Infektionstecken (Broschyr ”Den första tiden”, sida 17)
 • Bristning/operation
 • Smärta/smärtlindring
 • Känslomässig förändring
 • Knipövningar

Barnet

 • Hud mot hud
 • Nyföddhetsgulsot/hud (”Den första tiden”, sida 5)
 • Sömn och vakenhet
 • Navel
 • Kiss/bajs
 • Klädsel
 • Bad

Partnern

 • Den nya situationen/rollen som förälder
 • Känslomässig förändring

Amning

 • Amning- utifrån barnets signaler
 • Amningsteknik och positioner
 • Råmjölk, mogen mjölk
 • Handurmjölkning
 • Mjölkstas
 • Alternativ till amning
 • Mjölkstockning

Under din vistelse på BB erbjuder vi dig

 • Barnläkarundersökning
 • Samtal om förlossningen med barnmorska
 • Hemgångsinformation
 • PKU provet efter 48 timmars ålder (”Den första tiden”, sida 6)
 • Pox Screening vid 24–48 timmars ålder (”Den första tiden”, sida 6)
 • Vid behov bokas återbesök till eftervårdsmottagning

Kom ihåg att göra själv

 • Hörseltest tidigast dag 3
 • Kontakta BVC och boka tid för besök
 • Kontakta MVC och boka tid för efterkontroll

Viktigt att ta del av

 • När ditt barn skriker (Broschyr ”När ditt barn skriker” och 1177.se)
 • Minska risken för plötsligspädbarnsdöd (1177.se)
 • Var du kan vända dig efter hemgång

Under de första sex veckorna

 • BB Södertälje, telefonrådgivning dygnet runt 08-123 242 14
 • Kostnadsfri vård 7 dagar efter förlossningen, därefter sedvanlig vårdavgift

Vid behov av akut läkarhjälp

 • Barn: Ring vårdguiden, sjukvårdsrådgivning om barn på tel. 1177
 • Huddinge Sjukhus, akutmottagning barn på tel. 08-585 800 00
 • Amningsproblem: Kontakta din närmaste Amningsmottagning eller ring 08-123 242 14.