Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 242 22

Telefontider

Vi arbetar 08.00-16.30, övrig tid kopplas samtalet till BB-avdelningen.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje.
Hus 19, plan 5. Ingång via huvudentrén.

Postadress

BB Södertälje/BB Hemma
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Kostnad

Besöket är kostnadsfritt fram till åttonde dagen efter förlossningen då det kostar: 100 kr/besök till barnmorska och 350 kr/ besök till läkare.

Välkommen till BB Hemma Södertälje på Södertälje sjukhus

BB Hemma Södertälje består av en grupp barnmorskor med gedigen erfarenhet av amning och vård av det nyfödda barnet. Alla som fött barn på BB Södertälje och går hem inom 3 dygn erbjuds uppföljning i form av dagliga telefonsamtal samt hembesök efter behov de första dagarna.

Amningshjälp, kontroll av gulsot, blodprov och vikt kommer att kunna tas i hemmet

Familjer som bor inom 25 min resväg från sjukhuset kan omfattas av servicen, med undantag för vissa riskgrupper där vård i hemmet inte är rekommenderat.

Om BB Hemma

På flera sjukhus i Sverige och på många ställen runt om i världen får den nyblivna familjen besök av en barnmorska första tiden hemma. Detta har visat sig vara ett bra alternativ till att stanna kvar på sjukhuset om mor och barn är friska och mår bra.

Många upplever att man får bättre stöd på sina egna villkor när man är hemma. Det kan kännas lättare att ställa relevanta frågor och man slipper åka iväg till sjukhuset första dagarna efter hemkomst för ytterligare kontroller.