Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Två händer håller om en gravidmage

Till dig som ska göra vändningsförsök

Förberedelser hemma

  • Ät en lätt frukost
  • Ta med legitimation till sjukhuset
  • Ring förlossningen vid kl. 8. Din barnmorska på barnmorskemottagingen talar om för dig vilken dag du ska ringa. 

När du kommer till sjukhuset

På förlossningen kontrolleras att barnet fortfarande ligger med sätet neråt. CTG kopplas för att lyssna på barnets hjärtljud. En infart sätts och du får ett läkemedel som gör att livmodern slappnar av. Ibland kan detta orsaka hjärtklappning som dock snart går över. En läkare försöker vända barnet manuellt så att barnet lägger sig med huvudet neråt i bäckeningången. Fosterläget kontrolleras med ultraljud efter utförd vändning. Det görs även en CTG-registrering för kontroll av barnets hjärtljud.

När vändningen lyckats får du gå hem. Graviditetskontroller görs som tidigare hos din barnmorska. Skulle det inte gå att vända barnet bokar vi in en tid på vår specialistmödravård för att planera vilket förlossningssätt som är lämpligt för dig. 

Om du har frågor går det bra att ringa förlossningsavdelningen på tel. 08-123 242 42.

Läs gärna mer på 1177 vårdguiden