Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Två händer håller om en gravidmage

Hinnsvepning

Vad är hinnsvepning?

  • Hinnsvepning är en metod som din barnmorska kan erbjuda dig för att hjälpa din kropp att starta med egna värkar.
  • Hinnsvepning kan upprepas med två till tre dagars mellanrum om du inte fött.

Hur går en hinnsvepning till?

  • Barnmorskan eller läkaren utför en vaginal undersökning.
  • Målet med undersökningen är att nå till fosterhinnorna och separera dom från den nedre delen av livmodern. Detta stimulerar frisättning av prostaglandiner, ett slags hormon som bidrar till att sätta igång födandet. Dessa hormoner mjuknar upp livmodertappen och ökar livmodermuskulaturens benägenhet till sammandragningar, vilket är kroppens första steg i födandet.

Finns det några nackdelar med hinnsvepning?

  • Undersökningen kan upplevas obehaglig och ibland smärtsam.
  • Du bestämmer alltid om hinnsvepningen ska avbrytas.
  • Det förekommer ofta blodtillblandad/brunaktiga flytningar efter en honnsvepning. Det kan komma samma dag eller någon dag efter.
  • Det är också vanligt med oregelbundna sammandragningar som kan vara smärtsamma. Detta är ofarligt. För att dämpa smärtan kan du ta Paracetamol 500 mg, 2 stycken, med 4-6 timmars intervall.

När ska du kontakta din förlossningsenhet?

  • Om du blöder mer än mens eller smärtan inte släpper av två Paracetamol 500 mg.

Vill du veta mer?

  • På Vårdguiden 1177.se kan du läsa mer om hinnsvepning, eller fråga din barnmorska eller förlossningsläkare.

Kontaktuppgifter

Förlossningsavdelningen på BB Södertälje, tel. 08-123 242 42.