Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Väntetider på Akutmottagningen

Följ med Miriam, sjuksköterska på Södertälje sjukhus akutmottagning, som visar hur det går till på Akuten. Hur går ditt besök till? Och varför kan du få vänta?

Södertälje sjukhus akutmottagning arbetar enligt en metod som innebär att patienten tilldelas en färg. Röd disk är till för patienter som är svårt sjuka och som behöver omedelbar kontakt med läkare. Grön disk är till för patienter som bedöms behöva läkarkontakt lika snabbt. Närakut Södertälje finns på samma ställe som akutmottagningen och tar emot både vuxna och barn. Hit kommer du som skadat dig eller blivit hastigt sjuk men inte är i behov av akutsjukvård.