Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Specialistsjuksköterska – student

Studenterna som läser till röntgensjuksköterska vid Karolinska Institutet har möjlighet att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Verksamhetsområde Röntgen.

Röntgensjuksköterska – student

Vi tar även emot studenter från andra universitet/högskolor om vi har möjlighet men Karolinska Institutet prioriteras först. 

Vi har bra, erfarna handledare som genomgått handledarutbildning. 

På röntgen har vi enbart röntgensjuksköterskestudenter vilket ger goda möjligheter till utbildning på de olika modaliteterna. Man placeras på de olika modaliteterna efter ett utbildningsschema som Karolinska Institutet har anpassat efter hur långt man har kommit i sin utbildning.

På Södertälje sjukhus röntgenavdelning utför vi cirka 70 000 undersökningar om året. 

All personal roterar på de olika modaliteterna vilket innebär att de får en bred erfarenhet och kunskap.

Välkommen!

Kontakt

Anja Pettersson
Röntgensjuksköterska
08-550 245 72  
anja.pettersson@sll.se