Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Sjuksköterska/undersköterska – student

På Södertälje sjukhus vårdavdelningar och mottagningar tar vi emot sjuksköterskestudenter under grundutbildning (VFU) samt elever på vård- och omsorgsprogrammen på ungdoms- och vuxengymnasier (APL).

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
 

VFU – Grundutbildning sjuksköterska

På Södertälje sjukhus vårdavdelningar och mottagningar tar vi emot sjuksköterskestudenter under grundutbildning. Flertalet sjuksköterskestudenter kommer från Mälardalens Högskola i enlighet med avtal mellan sjukhuset, högskolan och Region Stockholm. I mån av plats tas även studenter från andra lärosäten emot och då i första hand från Karolinska Institutet och de enskilda högskolorna i Stockholm.

APL – Vård- och omsorgsprogrammet

Södertälje sjukhus vårdavdelningar och mottagningar erbjuder APL för elever på vård- och omsorgsprogrammen på ungdoms- och vuxengymnasier. APL-platserna fördelas i enlighet med Region Stockholms riktlinjer och avtal. Alla ansökningar om APL ska ske via respektive skola direkt till studentsamordnare, d v s inga ansökningar från enskilda elever tas emot.  

 

För frågor om VFU och APL

Grundutbildning sjuksköterska/vård- och omsorgsutbildning:

Johanna Katz Dalsgaard
Studentsamordnare
johanna.katz-dalsgaard@sll.se