Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Barnmorska – student

Studenterna som läser till barnmorska vid Karolinska Institutet har möjlighet att genomföra sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på BB Södertälje.

Vi har handledare med lång erfarenhet och handledarutbildning. Som student ges du möjlighet att delta i verksamhetsområdets egna interna utbildning, både praktiskt och teoretiskt.

På förlossning/BB har vi enbart barnmorskestudenter vilket ger goda möjligheter att få träna alla de praktiska moment som behövs. Studenter går både natt och dag under sin VFU-period.

Vi har ungefär 2 200 förlossningar varje år. Urvalet av kvinnor som föder på BB Södertälje är normala graviditeter och som föder i fullgången tid. Vi är en integrerad förlossnings- och BB-avdelning där det finns möjlighet att följa familjen under hela vårdtiden. All personal roterar mellan förlossning och BB.

Som student har du även möjlighet att få se vår öppenvårdsverksamhet som innefattar specialistmödravård, fosterdiagnostik, eftervårdsmottagning, amningsmottagning och BB hemma.

Välkommen till oss!

Kontakt
08-550 242 42