Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Sommarjobb – för dig mellan 16 och 18 år

Från och med fredag 1 mars till och med måndag 25 mars kan du söka sommarjobb hos oss!

Här finns mer information