Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Paramedicin – student

Inom verksamhetsområdet (VO) Paramedicin arbetar cirka 60 fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, logopeder, kuratorer och psykolog. Av dessa är ungefär hälften engagerade i handledningen av studenter inom det verksamhetsintegrerade lärandet (VIL). Studenterna studerar oftast vid Karolinska Institutet, men ibland har vi även möjlighet att ta emot studenter från andra lärosäten.

Verksamhetsområdet Paramedicin satsar på utbildning av sina handledare. Exempelvis har cirka 20 av handledarna deltagit i en intern seminarieserie om studenthandledning.

Flera handledare har även gått handledarutbildningar och/eller högskolekurser inom högskolepedagogik. Verksamhetsområdet Paramedicin finns med i arbetet med såväl inneliggande patienter, polikliniska patienter (enskilt och i grupp), hemsjukvård inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) samt i särskilda boenden inom kommunen. Det gör att vi kan erbjuda många intressanta och givande lärandesituationer för dig som student.

Kontakta oss gärna vid frågor

Charlotta Nordlund
Huvudhandledare VO Paramedicin
08-550 246 83
charlotta.nordlund@sll.se

Åsa Linbro
Chef fysioterapeuter och bassängverksamhet
08-550 246 66
asa.linbro@sll.se

Maria Svanborg
Chef arbetsterapeuter och dietister
08-550 246 87
maria.svanborg@sll.se

Tina Lindeberg
Chef logopeder
08-550 246 62
tina.lindeberg@sll.se

Nineveh Baresso
Chef kuratorer och psykolog
08-550 245 54
nineveh.baresso@sll.se

Anna Wik Bringby
Verksamhetschef VO Paramedicin
08-550 246 51
anna.wik-bringby@sll.se