Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Sandra visar Södertälje sjukhus nya vårdbyggnad

Följ med Sandra, sjuksköterska på Avdelning 23, som visar dig runt i avdelningens nya sjukhusmiljö.

Avdelning 23 är en akutsomatisk avdelning med 16 vårdplatser som bedriver vård inom infektion och internmedicin. Den 8 oktober 2019 flyttade de in i Södertälje sjukhus nya vårdbyggnad. Den totalrenoverade vårdbyggnaden har 120 enkelrum fördelade på fem plan.