Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
IVA vårdpersonal

Arbeta som sjuksköterska

För dig som sjuksköterska kan vi på Södertälje sjukhus erbjuda en mängd intressanta befattningar där du arbetar på någon av våra vårdavdelningar i kombination med utvecklingsarbete. Arbetet handlar om att titta in i framtiden och utveckla vården genom nya behandlings- och arbetsmetoder. Se mer under våra lediga jobb.

Sjukhuset har de senaste åren genomgått stora ny- och ombyggnationer inom ramen för Region Stockholms satsningar. 2017 invigdes en ny, modern behandlingsbyggnad med akutmottagning, förlossning, operation och IVA, en ny sterilcentral och ett gemensamt mottagningsplan. 2019 togs våra nya vårdavdelningar med totalt 120 enkelrum i bruk.

Ny som sjuksköterska?

Som nyutexaminerad sjuksköterska kommer vi att ta väl hand om dig. Du erbjuds att genomgå ett längre introduktionsprogram som sträcker sig över ditt första år som anställd hos oss. Programmet innehåller föreläsningar som fokuserar på sjuksköterskans dagliga arbete bland annat dokumentation och olika arbetsredskap.

Du får delta i föreläsningar och diskussionsgrupper där sjuksköterskans profession och roll i omvårdnadsarbete definieras. I reflektionsgrupperna ges du möjlighet att reflektera kring vad det innebär att vara ny i din profession. Målet med programmet är att skapa trygghet och säkerhet i din nya yrkesroll. 

För mer information, kontakta:

HR-specialist Karl Kristensson
08-123 240 52
karl.kristensson@regionstockholm.se

Varför Södertälje sjukhus?

Vi kombinerar småskaligheten på ett effektivt sätt med ett akutsjukhus stora bredd, vilket snabbt ger en bra överblick över hela vårdkedjan. Vi har ett välutvecklat samarbete och nätverk med andra sjukhus inom Region Stockholm. Vi är omkring 1 100 medarbetare och kan erbjuda en personlig och trivsam atmosfär med stora möjligheter till utveckling och att påverka din egen yrkesmässiga utveckling. 

I vår verksamhetsutveckling läggs stort fokus på att skapa effektiva patientflöden där ledarskap och medarbetarskap är centrala delar. På sjukhuset finns också Akademin för Humanistisk Medicin som ligger till grund för sjukhusets värdegrund. Södertälje sjukhus bedriver ett målinriktat jämställdhets- och mångfaldsarbete. Sjukhuset är miljöcertifierat och rökfritt.

Hos oss:

  • börjar du din anställning med ett introduktionsprogram.
  • har du stora möjligheter att snabbt utvecklas i din yrkesroll.
  • blir du snabbt en i gänget.
  • ser vi positivt på intern rörlighet och fortsatt kompetensutveckling. Exempelvis har du som grundutbildad sjuksköterska möjlighet att få anställning inom anestesi, och vid lämplighet få betald vidareutbildning till operationssjuksköterska eller IVA-sjuksköterska. Vi arbetar aktivt med att utveckla vårt ledarskap och medarbetarskap.
  • erbjuds du som är nyutexaminerad en trygg start på din karriär som sjuksköterska.

Bostad

Sjukhuset har möjlighet att erbjuda dig som nyanställd sjuksköterska bostad till självkostnadspris centralt i Södertälje och i närheten av sjukhuset. Mer information får du under rekryteringsprocessen.

Kompetensutveckling

Södertälje sjukhus erbjuder sina anställda att delta i kompetensutvecklingsprogrammet Humanistisk Medicin. Humanistisk medicin omfattar en helhetssyn på människan och dennes hälsa och inbegriper förståelse och respekt för varje individs unika upplevelse, livshistoria och sjukdomshistoria. Syftet med utbildningen är att ge våra medarbetare ökad kunskap, insikt och förmåga och därigenom utöva god vård.