Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Arbeta och studera

Södertälje sjukhus är inne i en mycket spännande utvecklingsfas. 2017 invigde vi en helt ny, modern behandlingsbyggnad med akutmottagning, förlossning, operation, IVA, sterilcentral, röntgen och gemensamt mottagningsplan. Hösten 2019 flyttar fem av våra vårdavdelningar in i en helt nyrenoverad vårdbyggnad med toppmodern utrustning och där varje patient kommer att vårdas i enkelrum.

Södertälje sjukhus är ett av de mindre akutsjukhusen inom Region Stockholm. Vi är cirka 1 200 medarbetare och som arbetsplats kan vi erbjuda en personlig och trivsam atmosfär med stora möjligheter till utveckling. Vi utgår från att alla medarbetare är lika viktiga för att helheten ska bli bra. Här vill vi vara mer än bara ett sjukhus - vi vill vara ditt sjukhus!

Varför Södertälje sjukhus?

Våra medarbetare erbjuds olika förmåner. Det här är några:

Värdegrund

Den kultur vi har på sjukhuset, våra värderingar och hur vi bemöter varandra sammanfattas:

Läs mer om Värdegrunden.

Humanistisk Medicin

"I varje möte med patienten gör varje enskild vårdpersonal skillnad".

I vår företagskultur lägger vi stor vikt vid det mellanmänskliga mötet. Vår drivkraft är att varje enskild patient ska uppleva att han eller hon blir bemött på ett individuellt och professionellt sätt. Läs gärna mer om vårt förhållningssätt under Humanistisk Medicin.

Förbättringsarbete

Vi tror på kraften hos medarbetaren och ser bland annat Lean som ett förhållningssätt och verktyg för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Läs mer om hur vi arbetar med Lean.