Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Arbeta och studera

Sedan 2017 har Södertälje sjukhus en helt ny behandlingsbyggnad med akutmottagning, förlossning, operation, IVA, sterilcentral, röntgen och gemensamt mottagningsplan.  2019 flyttade fem av våra vårdavdelningar in i en helt nyrenoverad vårdbyggnad med toppmodern utrustning och där patienterna vårdas i enkelrum.

Södertälje sjukhus är ett av de mindre akutsjukhusen inom Region Stockholm. Vi är omkring 1 300 medarbetare och som arbetsplats kan vi erbjuda en personlig och trivsam atmosfär med stora möjligheter till utveckling. Vi utgår från att alla medarbetare är lika viktiga för att helheten ska bli bra. Vi är Ditt sjukhus genom livet.

Varför Södertälje sjukhus?

Våra medarbetare erbjuds olika förmåner. Det här är några:

Värdegrund

Den kultur vi har på sjukhuset, våra värderingar och hur vi bemöter varandra sammanfattas:

Läs mer om Värdegrunden.

Humanistisk Medicin

"I varje möte med patienten gör varje enskild vårdpersonal skillnad".

I vår företagskultur lägger vi stor vikt vid det mellanmänskliga mötet. Vår drivkraft är att varje enskild patient ska uppleva att han eller hon blir bemött på ett individuellt och professionellt sätt. Läs gärna mer om vårt förhållningssätt under Humanistisk Medicin.

Förbättringsarbete

Vi tror på kraften hos medarbetaren och ser bland annat Lean som ett förhållningssätt och verktyg för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Läs mer om hur vi arbetar med Lean.