Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Arbeta och studera

Framtiden börjar i Södertälje

Södertälje sjukhus är först ut i Region Stockholms investeringar i Framtidens hälso- och sjukvård. Vi befinner oss nu i en mycket spännande utvecklingsfas. 2017 invigde vi en helt ny, modern behandlingsbyggnad med akutmottagning, förlossning, operation, IVA, sterilcentral, röntgen och gemensamt mottagningsplan. Under 2018-2019 byggs en av våra befintliga byggnader om till nya vårdavdelningar med 120 moderna enkelrum.

Södertälje sjukhus är ett av de mindre akutsjukhusen inom Region Stockholm. Vi är cirka 1 100 medarbetare och som arbetsplats kan vi erbjuda en personlig och trivsam atmosfär med stora möjligheter till utveckling. Vi utgår från att alla medarbetare är lika viktiga för att helheten ska bli bra. Här vill vi vara mer än bara ett sjukhus. Vi vill vara ditt sjukhus.

Varför Södertälje sjukhus?

Våra medarbetare erbjuds olika förmåner. Det här är några:

Värdegrund

Den kultur vi har på sjukhuset, våra värderingar och hur vi bemöter varandra sammanfattas:

Läs mer om Värdegrunden.

Humanistisk Medicin

"I varje möte med patienten gör varje enskild vårdpersonal skillnad".

I vår företagskultur lägger vi stor vikt vid det mellanmänskliga mötet. Vår drivkraft är att varje enskild patient ska uppleva att han eller hon blir bemött på ett individuellt och professionellt sätt. Läs gärna mer om vårt förhållningssätt under Humanistisk Medicin.

Lean

Vi tror på kraften hos medarbetaren och ser Lean som ett förhållningssätt och verktyg för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Läs mer om hur vi arbetar med Lean.