Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Södertälje Sjukhus huvudentré

Nu börjar nästa steg

Den 11 september inleds produktionsförberedelserna för nästa steg i arbetet med Nya Södertälje sjukhus. Ett inhägnat byggarbetsområde runt Hus 02 innebär bland annat att tillträde från Rosenborgsgatan till Hus 06 stängs av från och med denna tidpunkt.

Nu inleds nästa etapp av färdigställandet av Nya Södertälje sjukhus. Hus 02 kommer att fram till slutet av 2018 vara ett byggarbetsområde under ombyggnationen till helt nya vårdavdelningar.

När det gäller tillträde till Hus 06 sker detta enklast genom att använda huvudentrén, då tillträde från Rosenborgsgatan från och med 11 september stängs av. Samtidigt stängs också kassan i Hus 06.