Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Medicin- och geriatrikmottagningen i nya lokaler

Inflyttningen i den nya behandlingsbyggnaden är nu klar och Medicin- och geriatrikmottagningen finns i nya lokaler i hus 20.

Medicinmottagningen och geriatrikmottagningen slås samman till en gemensam mottagning i samband med inflyttningen. Genom att både medicin och geriatrik finns på samma mottagning kan nya arbetssätt införas där fler kompetenser samarbetar närmare patienterna. Sjukhuset räknar med att patienterna kommer få ännu bättre vård med gemensam planering, ökat samarbete och större flexibilitet.

Från den 11 september finns Medicin- och geriatrikmottagningen i hus 20, plan 4B. Ingång sker genom huvudentrén, anmälan i huvudkassan.

 

Ny- och ombyggnationerna av sjukhuset, som pågår fram till 2018, innebär att Södertälje får ett av landets modernaste sjukhus med ökade möjligheter att ge invånarna vård idag och i framtiden. Ny- och ombyggnationerna ingår i den omfattande utveckling av Stockholms läns hälso- och sjukvård som pågår. Sjukhuset får när det är färdigt 120 nya enkelrum och möjlighet att ta emot 2 000 fler besök i slutenvården och 7 500 fler akuta besök. Sjukhuset får en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet.