Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

»Det är otroligt viktigt att personalen trivs«

I maj flyttar IVA till nya lokaler i nya Södertälje sjukhus. En av sjukhusets alla flyttkoordinatorer, Sara Berlin, intensivvårdssjuksköterska, berättar om hur det är att arbeta som flyttkoordinator. "Tiden går fort. Jag har inte svårt att fylla schemat", säger hon om sitt arbete.

 

 Sara Berlin Södertälje sjukhus

Namn: Sara Berlin.
Titel: Intensivvårdssjuksköterska.
Inom vilket område är du flyttkoordinator? Intensiven, VO Anestesi.

Vad innebär det för dig att vara flyttkoordinator? 
– Att få vara med och planera den nya Intensivvårdsavdelningen. Att vara spindeln i nätet och ta in åsikter och önskemål från arbetsgruppen och försöka göra förbättringar och genomföra förändringar.

Arbetar du bara som flyttkoordinator just nu?
– Ja, jag jobbar 90 % med detta. Tiden går fort. Jag har inte svårt att fylla schemat.

Vad är det roligaste i ditt arbete?
– Att få vara med och genomföra detta. Roligt att få vara med i hela byggprocessen, att få utveckla den nya intensivvårdsavdelningen och använda mina erfarenheter som intensivvårdssjuksköterska. Otroligt roligt att få träffa nya människor och ta sig an denna utmaning.

Vad är det svåraste i ditt arbete?
– Att försöka tänka ut nya arbetssätt innan man har jobbat i de nya lokalerna. Otroligt viktigt med arbetsmiljön så att personalen kommer att trivas.

Hur ser en vanlig dag ut?
– Varje dag är olika. Självklart är det mycket administrativt jobb i planeringen framför datorn då man strukturerar och organiserar upp flytten. Men det är även mycket möten, samtal med människor samt leverantörsbesök.

Vad ser du fram emot med flytten?
– Ser fram emot att äntligen få se att det man har planerat så länge blir verklighet. Ser också fram emot att få jobba i nya, moderna och rymliga lokaler.

Vad kommer att bli en utmaning?
– Våren kommer tidsmässigt att bli tuff. Saker ska färdigställas och börja flyttas samtidigt som all personal ska utbildas.

Text och foto: Linnéa Malmborg, kommunikatör Södertälje sjukhus