Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Porträtt av Karin Gustavsson

»Patienten måste få känna sig sedd, hörd och trygg«

Karin Gustavsson, sjuksköterska på avdelning 10, började på Södertälje sjukhus 2008 när hon gick det så kallade traineeprogrammet. Under ett år fick hon prova att arbeta på ASIH, avdelning 10, akuten, operation och IVA. Ett tillfälle att knyta kontakter och prova på flera olika arbetsplatser. När det var dags för anställning föll valet på avdelning 10.

Namn: Karin Gustavsson.
Ålder: 36 år.
Bor: Trosa.
Titel: Sjuksköterska.
Arbetsplats: Avdelning 10. Främst hjärtpatienter med hjärtsvikt eller hjärtinfarkt som läggs in för hjärtövervakning.

Varför är avdelning 10 så bra, Karin?
– Arbetet här är så varierande, utmanande och roligt. Här finns erfarna, kompetenta och duktiga kollegor som verkligen brinner för hjärtsjukvård! Arbetsgruppen är stabil eftersom många har valt att stanna år efter år. Här känner jag mig trygg.

Något Karin framhåller som särskilt positivt är önskeschemat, eller poängmodellen som den kallas. Ett verktyg där medarbetarna på avdelningen själva lägger sina arbetsscheman.

– För mig är det viktigt att kunna bestämma över min egen arbetstid, säger Karin.

Anledningen till att hon trivs med att arbeta inom hjärtsjukvården är omväxlingen. Patienternas korta vårdtid på, 2,8 dygn, bidrar till hög omsättning.

– Ruljangsen gör jobbet spännande och omväxlande. Det är sällan tråkigt här!

Södertälje sjukhus i förhållandevis lilla format gör att Karin och hennes medarbetare får utföra arbetsuppgifter de kanske inte skulle ha gjort om de arbetat på ett större sjukhus. Med doktorernas förtroende får de lära sig väldigt mycket. Arbetet blir på så vis utmanande och spännande.

Hon uppskattar den höga kompetensen hos doktorerna.

– Kardiologerna är otroligt engagerade och brinner verkligen för sina hjärtpatienter. Vi har ett bra samarbete mellan doktorer, sjuksköterskor och undersköterskor.

Det bästa med arbetet menar Karin är uppskattningen från patienter och anhöriga. Hon märker tydligt att engagemang betalas tillbaka senare i form av positiv feedback.

Själva anledningen till att Karin valde att bli sjuksköterska är eftersom hon ville engagera sig i människor och deras situation.

– Även om man är stressad gör man inte ett halvdant jobb! Patienten måste få känna sig sedd, hörd och trygg.

Text & foto: Linnéa Malmborg