Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 252 60

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6-10, Södertälje

Öppettider Sommar 2017

Under v 28 - 31 har barn- och ungdomsmedicinska mottagningen begränsad verksamhet. Remisshantering sker som vanligt. Vid frågor om sjukdom kontakta 1177 och i brådskande fall hänvisas till akuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Postadress

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Barn- och ungdomsmedicin på Södertälje sjukhus

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen är en tidsbeställd mottagning för barn och ungdom 0 till 17 år.

Hit kommer barn och ungdomar med främst astma-, allergi- och eksembesvär men även med övriga sjukdomar som till exempel förkylning, magbesvär, huvudvärk, urinbesvär, matproblematik, fetma samt neuropsykiatriska problem och psykisk hälsa. Förutom sedvanlig basverksamhet finns här allergivaccination, inkontinensmottagning och mottagning för övervikt/barnfetma. Vi utför också neuropsykiatrisk behandling av barn och ungdomar med koncentrationsstörning.  

Ett begränsat antal akuttider kan bokas dagligen via telefonrådgivningen för mottagningens egna patienter. Många föräldrar tar direkt kontakt via barnmottagningens telefonrådgivning men de flesta barn och ungdomar kommer på remiss från primärvård, barnhälsovård, skolhälsovård eller från länets barnsjukhus. 

Se gärna vidare i VISS ”Fördelning av barn med symtom och/eller sjukdomar mellan primärvård och BUMM inom SLL”.