Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 240 00 (växel)

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Internmedicin på Södertälje sjukhus

Internmedicin på Södertälje sjukhus omfattar slutenvård på tre vårdavdelningar där profilen på avdelningarna främst är hjärta, stroke respektive KOL men där övrig allmän internmedicin också utgör en stor del av vården. Till slutenvården finns också en omfattande mottagningsverksamhet.

Specialitetsområdena hos läkarna spänner över en mängd områden såsom kardiologi, lungmedicin, infektion, neurologi, gastroenterologi, njurmedicin, endokrinologi, diabetes samt allmän internmedicin. 

Öppenvården omfattar:

  • hjärtsjukdomar inkluderande dynamisk spirometri
  • neurologiska sjukdomar inkluderande möjlighet till lumbalpunktion och EEG
  • magtarm- och leversjukdomar inkluderande gastro- och koloskopi på närliggande endoskopimottagning
  • endokrinologiska sjukdomar inkluderande dagvårdsverksamhet för diabetes
  • trombossjukdomar samt omfattande PK-mottagning
  • andra internmedicinska sjukdomar. 

På sjuksköterskesidan finns specialistmottagningar för diabetes, hjärta, astma/KOL samt inflammatorisk tarmsjukdom.