Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

Susanne Holz
KOL-sjuksköterska 
08-550 243 95

Ansvarig personal

Fysioterapeut
Rebecka Gabrielsson 

Läkare 
Roland Söderholm

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 20, plan 4B

Postadress

KOL-mottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig på remiss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till KOL-mottagningen på Södertälje sjukhus

På KOL-mottagningen utreder, behandlar och följer vi upp patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Vi arbetar i team med lungläkare, KOL-sjuksköterska och fysioterapeut.

Vi har KOL-skola 1–2 gånger per år. Där du får lära dig mer om sjukdomen och hur du kanhantera den.