Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 243 20

Besökstider

Alla dagar 13.00–19.00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Avdelning 20
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ansvarig personal

Chefsjuksköterska
Anja Eklund

Välkommen till avdelning 20 på Södertälje sjukhus

Avdelning 20 bedriver rehabilitering för patienter över 65 år, ofta efter stroke, höftfraktur eller annan ortopedisk sjukdom. 

Avdelningen samarbetar nära i vårdkedjor med akutsjukvårdens strokeavdelning och ortopedisk vård liksom med primärvård och kommun. Ett hemrehabiliteringsteam för ortopediska patienter är knutet till avdelningen och ett strokehemrehabteam finns inom primärvården. Vi arbetar i team nära patienten.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden då det är flera professioner som ska utföra många moment med patienterna under dagen.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus.

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.