Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Arbeta och studera

Framtiden börjar i Södertälje

Södertälje sjukhus är först ut i Stockholms läns landstings investeringar i Framtidens hälso- och sjukvård. Sjukhuset befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas. 2017 invigdes en helt ny behandlingsbyggnad med akutmottagning, förlossning, operation, IVA, sterilcentral, röntgen samt gemensamt mottagningsplan. Under 2018 byggs en av sjukhusets befintliga byggnader om till nya vårdavdelningar, samtliga med enkelrum.

Södertälje sjukhus är ett av de mindre akutsjukhusen inom Stockholms läns landsting. Vi är cirka 1 100 medarbetare och som arbetsplats kan vi erbjuda en personlig och trivsam atmosfär med stora möjligheter till utveckling.

På Södertälje sjukhus utgår vi från att alla medarbetare är lika viktiga för att helheten ska bli bra. 


Varför Södertälje sjukhus?

Våra medarbetare erbjuds olika förmåner. Det här är några:

Värdegrund

Den kultur vi har på sjukhuset, våra värderingar och hur vi bemöter varandra sammanfattas:

Läs mer om Värdegrunden.

Humanistisk Medicin

I vår företagskultur lägger vi stor vikt vid det mellanmänskliga mötet. Vår drivkraft är att varje enskild patient ska uppleva att han eller hon blir bemött på ett individuellt och professionellt sätt.

"I varje möte med patienten gör varje enskild vårdpersonal skillnad".

Läs gärna mer om vårt förhållningssätt under Humanistisk Medicin.

Lean

Vi tror på kraften hos medarbetaren och ser Lean som ett förhållningssätt och verktyg för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet.

Läs mer om hur vi arbetar med Lean.