MR-magnetkamera

Att skriva en remiss till Magnetkameraundersökning.

 

Vad bör man tänka på?

Har patienten några metallföremål i kroppen? 

Pacemaker (hjärtstimulator)? 

t ex hjärtklaffprotes, metallklipps, cytostatikapump, diabetespump.

Hörselprotes, neuvrostimulator, nitroglycerinplåster, splitter eller dylikt.

 

Orkar patienten denna undersökning?

Tänk på att många undersökningar tar lång tid. Varje undersökning tar ca 30 till 90 minuter.

 

Har patienten klaustrofobi?

Har patienten svårt för trånga utrymmen. Kanske behöver patienten lugnande innan. Lyssna om patienten har gjort MR-undersökning tidigare.

 

Är patienten mycket kraftig?

Om patienten är mycket kraftig kan det vara svårt att utföra undersökningen. Här gäller det att patienten inte har klaustrofobi.

 

Talar patienten svenska?

Om patienten inte talar svenska och om ni som remittent inte har skrivit det på remissen kan problem uppstå. Patienter kommer ofta till oss utan att vi kan tala med patienten. De har inte fyllt i det frågeformulär som vi har sänt till patienten. De har inte ringt till oss.

 

Vi vill ge alla patienter samma service. Skriv ner vilket språk som patienten talar om vi behöver beställa en tolk.

 

Vad är en magnetkameraundersökning.

 

Undersökning med magnetkamera (MR-kamera) är en metod som används för att studera kroppens organ och funktioner. Fördelarna med denna metod jämfört med röntgen är bland annat att man inte använder röntgenstrålar utan magnetfält och radiovågor.

 

Hur går det till?

Vid undersökningen får man som patient ligga ner på ett undersökningsbord som förs in i en kamera som är öppen i båda ändarna.

Då en bild eller serie körs hörs ett högt knackande ljud. Alla som vistas i rummet får hörselskydd.

Det är viktigt att man ligger stilla under undersökningen, annars blir bilderna suddiga.

Om man vill kan man ta med sig en anhörig in till undersökningsrummet. Förberedelser gäller då både patienten och den som är med som stöd.

 

Innan undersökningen har patient fått en kallelse från oss.

I den kallelsen finns ett frågeformulär. I det frågar vi om metallföremål i kroppen. Metallföremål kan man få in i kroppen efter en operation (ex proteser) eller genom en olyckshändelse (ex splitter från slipning).

Det är mycket viktigt att man läser igenom frågorna och besvarar dem. När det är gjort ska man alltid ringa MR-avdelningen och berätta vad man har svarat.

Kanske är det en anhörig som ringer och har hjälpt till med frågorna. Om patienten inte kan tala svenska, skriv då det på remissen så beställer vi tolk till den dagen patienten kommer.

 

Undersökningen tar 30 till 90 minuter.

 

Vi har låsbara skåp för värdesaker. Här låser patienten in sådant som klockor, smycken, bankomatkort och sådant som innehåller elektronik. Patienten ska dessutom undvika kosmetika som kan innehålla ämnen som stör bildtagningen.

 

 

 

Uppdaterad: 2012-02-27

Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Besöksadress: Rosenborgsgatan 6-10
Växel: 08-550 240 00
Org. nr:  556775-9922

   
Miljöcertifierade enligt ISO 14 001

© Södertälje Sjukhus AB