MR-magnetkamera

Att tänka på vid begäran av Magnetkameraundersökning.

 

Har patienten några metallföremål i kroppen? 

Pacemaker (hjärtstimulator)? Absolut kontraindikation! 

 

Hjärtklaffprotes, metallclips, cytostatikapump, diabetespump,

hörselprotes, neuvrostimulator, nitroglycerinplåster, splitter eller dylikt?

Om svaret är Ja: ange på remissen vad? när? vilket sjukhus?

 

Har patienten klaustrofobi?

Har patienten svårt för trånga utrymmen? Patienten kan vid behov få lugnande innan.

 

Talar patienten svenska eller engelska?

Patienter som remitteras för MR-undersökning måste antingen behärska engelska eller svenska eller - om så inte är fallet – ha med sig en följeslagare som kan tolka. Finns inte en sådan person måste du ange på remissen att tolk måste beställas.

 

Före undersökningen måste vi ovillkorligen kunna kontrollera att säkerhetsföreskrifterna är uppfyllda och under undersökningen måste vi kunna ge patienten instruktioner för att erhålla ett fullgott resultat av undersökningen.

 

Med kallelsen följer en checklista och instruktioner om hur patienten ska gå till väga om han/hon svarat JA på någon av frågorna.

Det är mycket viktigt att patienten läser igenom frågorna och besvarar dem.

 

Vad är en magnetkameraundersökning.

 

Undersökning med magnetkamera (MR-kamera) är en metod som används för att studera kroppens organ och funktioner. Fördelarna med denna metod jämfört med röntgen är bland annat att man inte använder röntgenstrålar utan magnetfält och radiovågor.

 

Hur går det till?

Vid undersökningen får man som patient ligga ner på ett undersökningsbord som förs in i en kamera som är öppen i båda ändarna.

Då en bild eller serie körs hörs ett högt knackande ljud. Alla som vistas i rummet får hörselskydd.

Det är viktigt att man ligger stilla under undersökningen, annars blir bilderna suddiga.

Om man vill kan man ta med sig en anhörig in till undersökningsrummet. Förberedelser gäller då både patienten och den som är med som stöd.

 

Varje undersökning tar ca 30 till 90 minuter.

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-10-18

Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Besöksadress: Rosenborgsgatan 6-10
Växel: 08-550 240 00
Org. nr:  556775-9922

   
Miljöcertifierade enligt ISO 14 001

© Södertälje Sjukhus AB